Вы здесь:

МОНГОЛЫН ШИНЭ ҮЕИЙН БОЛОВСРОЛ,СУРГУУЛИЙН ХӨГЖИЛД БУРИАД СЭХЭЭТНҮҮДИЙН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ (1912-1932)